تاج سر بابا

انشا درباره روز دختر

نمکِ خانه

درست است منیژه را بعضی وقت‌ها زنبور نیش می زند؛ اما دلیل نمی‌شود که با او رفت و آمد نکنیم.» ما که نمی‌دانیم کِی عمه منیژه را زنبور نیش می‌زند و برای چی وقتی نیش می‌زند جای نیشش باد نمی‌کند تا ببینیم.

به مناسبت روز دختر

نازدانه‌گان

آن کسی که زنگ می‌زند به بابایی در سر کار و بعد از دلبری از ایشان نیات شیطانی خود اعم از خرید بستنی و هله‌هوله و بعضا پیتزا را به پدر سفارش می‌کند و پدر هم دیگر بعد از آن همه دلبری دخترانه نمی‌تواند چیزی بگوید.

درد دل‌های یک پسر

انشای پسرانه به مناسبت روز دختر

خواهرمان همیشه پشت سر ما می‌آید تا درِ سُس و کیف و کمد و یخچال را ببندد. او حتی شب‌ها ساعت‌مان را کوک می‌کند تا مدرسه‌مان دیر نشود.
عنوان