سلاح‌های اهدایی ارتش به پلیس آمریکا

ضدنژادپرستی ممنوع!

نارنجک‌انداز ۶ تیری: کاربرد خاصی ندارد و صرفا برای تمیز کردن مسیر عبور و مرور رئیس‌جمهور استفاده می‌شود.

سیر تحول سلاح کشتار

پروفسور چین شان مینکو اهل چین

!Let’s go America

Subject: America is very good place! Come here now!
آمریکا خیلی جای خوبیه، همین الان بیاید اینجا!
Hi guys!
سلام بچه ها!
I am professor chinshanminko from china & I have lived in New York since 1962.
من پروفسور چین شان مینکو اهل چین هستم و از سال 1962 در نیویورک زندگی می‌کنم.