آموزش مدیریت زمان در سه سوت!

شاهنشاه آریامهرت را قورت بده

میدانم که سریع به خیال و رویا می پردازی و فقط ونک به بالای زمان شاه را می‌بینی که چهار تا دختر خوشتیب بی حجاب در حال قدم زدن بودند و همه چیز پر زرق و برق بود. اگر شعورت هم بیشتر از این می رسید که غمی نداشتیم.

چگونه نمرات خود را ارتقاءدهیم؟

روباه مکار،کلاغ سوسیس خوار _قسمت اول

استاد اول از آن رو که خیلی انسان خوش اخلاقی بود آن ها را با لبخند به بیرون پرت داد. استاد دوم به آن دو گفت که برگه هایتان را دوباره تصحیح می کنم و اگر نمره ای که گرفتید از نمره ای که من داده بودم بیشتر نشد یکی چهار نمره از هر دویتان کم میکنم، کلاغ و روباه که خود از گندی که بر روی برگه هایشان ریخته بودند، آگاه بودند از استاد دوم تشکر کردند و یکدیگر را به سمت بیرون هدایت نمودند.
عنوان