شب یلدا در نگاه شاعران

یک دقیقه بیشتر به احترام زکریای رازی

شاهد از دیار غیب شعرش را رساند؛ این بیت احتمالا از زبان حال همان عاشق بینوایی است که توصیه‌های ایمنی را جدی نگرفته و جلوی خلق الله دیوان را گشوده. حضرت حافظ هم نامردی نکرده و گفته «در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند»...

به بهانه بازگشت آقای رشیدپور به تلویزیون

«ضد مشما» رشیدپور

دیدم به خالکوبی دست علی ضیا
«سلطانِ ما به عرصۀ اجرا رشیدپور»
گفتم برای «هفت»، جناب فراستی!
از مجریان که بود مقوا؟! - رشیدپور!
دیدم به عکس، بینی او گربه‌ای نبود
چون کوه بود البته، زیرا رشیدپور

شبی که دراز شد

یلدا، بدون کافئین

جای من هم خوب بود و از کانون مباحث سیاسی فاصله مناسبی داشتم. در همین حین، وقتی هنوز نفسم چاق نشده بود هیکل درشت و نامتجانس اسدآقا جلویم سبز شد. درست روبهرویم بود.

کنسرت جدید چاوشی در مورد شب یلدا

سمفونی بخور بخور

پس از غذا شده ام قرمز، ببین شده همه جام قرمز، و عضوها همگان قرمز
صدام کن علیان قرمز، که قاشق صدو هشتادُم، هنوز بر لب و دندان است