ایرانیان، تورانیان، اَرزانیان

همین طور است بالا بردن قیمت فیل یا پیل متالیک در سیستم مشابه دیوار با نام شیپور  که در بیت «ببستند بر پیل رویینه خم، دمیدند شیپور با گاودم» مطرح شده است.

راه حل های خروج از رکود

خوردن آبگوشت با نون بغبغی!

در این روش اصلا لازم نیست که شرکت شما کار خاصی بیآفریند و همین که اتریشی باشد کفایت میکند.
عنوان