طنز کاربران مجازی

بیا پائین

در سیزدهمبن قسمت شیفت عصر رفتیم سراغ توییتی از رضا پهلوی که صعود تیم ملی ایران رو تبریک گفته، اما کاربران توئیتر بهش یادآوری کردن که کجای پیاز قرار داره، و خاندان شون چه نقش مهمی در شاد کردن مردم ایران داشته.
عنوان