شوخی با تیتر روزنامه‌های 30 آذر 1402

توان بازار

خودروسازان ایرانی توان رقابت کیفی خودرو را دارند؟
– کی گفته ندارند؟! جرئت داری بگو ندارند! بگو دیگه!

پیوست نامه‌ی جمعی از فعالان سینمایی برای آزدی محمد امامی

اختلاس فقط یک عدد است

اولا که اختلاس فقط یک عدد است و به قول معروف اختلاس را کی کرده و کی گرفته؟ دوما اتهام فساد اقتصادی به ایشان خنده دار است. ایشان نهایتش یک مختلس فرهنگی هستند.

ترانه بیا پائین با صدای علی نصیرنژاد
عنوان