تقویم تاریخ 29 اسفند

نفت تکانی

از همین روی ملازمان و چاکران و کاسه‌لیسان با در دست گرفتن کاسه گدایی اقدام به جمع‌آوری اعانه کردند؛ ولی پول جمع شده حتی کفاف رفتن اعلی‌حضرت تا ترمینال خزانه (منظور همان پایانه جنوب است) را هم نمی‌داد، چه برسد به فرنگ!
عنوان