فال هفته

دم دست‌ترین ماله

حتی اگر روزی احیانا، سوتی دادید و پای پست خودتان، با اکانت خودتان، از خودتان دفاع کردید، هیچ غم به دل راه ندهید.

در منقبت پدرزن پولدار

بر جهان فرمان دهی گر خواجه را فرمان کنی

شاعر می‌گوید یکی از دوستانش امروز در واتساپ (زیرا تلگرام که فیلتر است) به وی پیام داده و ضمن سلام و احوالپرسی گفته: کجایی ناقلا؟ با اون سواد ناقصت باز چه کلکی سوار کردی که هیچ جنبنده‌ی بینایی تو رو نمی‌بینه؟

فال هفته

صیانت شفاف

بدان و آگاه باش که جامعه با طرح صیانت مخالف است اما مبادا مخالفین را خائن بنامی که آن‌ها از این اتهام مبرا هستند بلکه تقصیر کار خودت هستی

یمن خوری توسط مصری‌ها

فال سیسی

ای صاحب مصر، این چهار سال نهایتا هشت سال‌ها به کسی وفا نکرده است، مخصوصا به تو که با کودتا سرکار آمدی،