مشت و مال چله نشینان

حافظ چزانی

آن‌قدر خواندم غلط روح لسان الغیب گفت:
آبرویم رفت از دست تو، جان من خموش

فال مخبر!

فال هفته

ای سناتور شاهنامه آخرش خوش است. مژده ده که بر اثر آتش‌سوزی اصلی که در دریا رخ داده مردمت پایدار می‌مانند و فقط دچار سوختگی ملایم می‌شوند

فال هفته

پایان سال‌های تکراری

علاوه بر توهین به مردم و نفهمیدن حرف کارشناسی کارشناسان، حرف خودش را نیز نمی‌فهمد و هر از چندی خودش، خودش را نقض می‌کند