خانه به دوش!

سرویس کوچ کرکسی!

گروه چت‌ تحریریه ایران اینترنشنال در واشنگتن

یکی اینارو گردن بگیره

رئیس جدید شبکه: یا خداااا این همونه که فرق چت و خبر رو نمی‌دونه؟ فکر نمی‌کردم یه روز از نزدیک ببینمش!
بهاره جان: «این» به درخت میگن. در ضمن تیتر باید ارگانیک باشه، ویرایش level کار رو میاره پایین.

فتوکار فرار شاه از ایران

چرا هیچکی منو دوست نداره؟

اینا چرا نمیان دستمو ببوسن؟