مشروب

۹:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۴

اتحادیه تولید مشروب‌های الکلی فاسد: 

ممنونیم دکتر کاج‌زاده!

تولیدکنندگان خدوم ما به رغم بی‌مهری‌ها و بدمستی‌ها، در کمال وظیفه‌شناسی و صداقت کاری، تمام هم و غم خود را به حال دادن معطوف داشته‌اند.

پند و اندرز

۶:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۷

کنترل خشم به صورت عملی

نصیحت‌های پدرانه

وی که موفق نشده بود با پرتاب بشقاب پسر را تربیت کند و همچنین چند وقت بود در کلاس‌های کنترل خشم شرکت می‌کرد بلند شد، اول کولر را خاموش کرد

روز مادر

۳:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۵

زنگ اجتماعی

اَدَ بَدَ دَدَ

خیلی خوب است که شعرتان را با آواز به مادر تقدیم کنید. نگران صدای احیانا ناخوشایند خود هم نباشید. مادر که قطعا لذت می‌برد بقیه هم فوقش برای چند لحظه گوش‌هایشان را می‌گیرند.

۷:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

فریاد خاموش

تمدد اعصاب با جوشانده

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۶

آرامش با طعم گل گاوزبان

مارکو غلط می‏کند با آمریکا

تصادف می کند، پولش را می دزدند، از ۱۰ نفر کتک می خورد، تیم فوتبالش می بازد ولی آخر شب با خوردن یک لیوان گل گاو زبان آرامش پیدا می کند