۹:۵۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۸

سلطان ماشین

مجلس و نمایندگان

۲:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۰

یک روز در مجلس با رادیو

پایان شکوهمند رأی گیری

چه شد؟ بالأخره تکلیف جاده‌ها چه می‌‌شود؟
نماینده‌ی شماره‌ی ۹: [صدای خمیازه] همه‌ی مشکلات کشور حل شده فقط همین جاده‌ها مانده؟
نماینده‌ی شماره‌ی ۶۳: آقایان بیدار شوید! هر روز آمار تصادف بالاتر می‌رود. تا کی اجحاف؟
نماینده‌ی شماره‌ی ۴۷: این راننده‌ها هستند که باید بیدار شوند تا آمار تصادف پایین بیاید.

۱۰:۳۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۷

موضوع انشا: چگونه زندگی خوبی داشته باشیم؟

غلط کردی!

من ازدواج را دوست دارم... آخ! مادرم با چوب بالای سرم نشسته است. پدرم می گوید خاااک! تو هم مثل من بدبخت می شوی. پدرم می گوید آخ! مادرم به پدرم می گوید ازدواج مگر چه مشکلی دارد؟ تو که قبل از ازدواجمان هیچی نداشتی، اما الان یک زن عالی و ماشین داری. پدرم می گوید اگر ازدواج نکرده بودم به جای خرج بوتاکس و عمل دماغت، دوتا خانه و چندتا زمین خریده بودم. مادرم دیگر چیزی نمی گوید، فقط صدای ...خوردم پدرم می آید!