پخش زنده مریم با گزارش مزدک

نه به اعدام، آری به خاشقچی خاشقچی

...ببینیم چه کسی وارد بازی خواهد شد... عه... اینکه اون پیرزن منافق‌اس که... ببخشید، از اتاق فرمان اشاره می کنن ایشون خواهر مریم، رهبر جنبش مسالمت‌آمیز مردم ایران هستن...

سلاح منافقین از دهه 60 تا امروز!

جلادهای هشتگ ساز

ویژه ی سالروز عملیات مرصاد

وقتی منافقین آرمشان را هم نمیتوانند بخوانند!

شرح حوصله ی منافقین

تک پرهای روسری قرمز

در سازمان ما همه در عقد با همند
خرتوخریم حوصله‌ی شرح قصه نیست