وام گوشتخوار!

خبرکش

فایزر، فقط فایزرهای ناصر خسرو

از طرف دیگر همین که مدّت انتظار ۱۷۸ سال است نیز خود جای شکر دارد، چرا که ممکن بود این مدّت ۲۰۰ سال باشد که طبیعتاً احتمال زنده ماندن تا ۱۷۸ سالگی خیلی بیشتر از احتمال زنده ماندن تا ۲۰۰ سالگی است.

یکی بود یکی نبود، بعد از خدا گرونی بود!

حکایت دامدار و مسکن بزغاله…

تو همین هیرو ویر که هی دامدار عوض میشد یه بار یه دامداری ایده ی جالبی داد! گفت: زمینای اطراف شهر و کشاورزی ها رو که فراموش کنید، ما خونه براتون نمیسازیم. اصلا به دامدار چه که برای بزغاله خونه بسازه؟

بازار حباب ها