فتوکاتور روز

فتوکاتور | بی حجابی اجباری

هفته عفاف و حجاب در سازمان صدا و سیما

طنز روز | ارج بنهیم تا گرامی داشته شود

پخش سریال «او یک فرشته بود» و آن سریالی که دانیال حکیمی جانباز شیمیایی بود و شاهرخ استخری پسرش بود که خیلی با هم کل کل داشتند و آخرش همه توبه کردند و همه چیز خوب شد، در همه شبکه‌ها ضروری است. راستی یک عمه خوبی هم داشت!