جزئیات یک ماجرا

تعرض کدومه؟

از پول‌های بلوکه‌شده‌شان برمی‌داریم. شما بگویید اصلا هواپیمای ماهان اگر مقصر نبود چرا فوری کاهش ارتفاع داد و صبر نکرد افسر بیاید؟

فراری!

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۲۸