صف غرب زده ها برای دریافت واکسن امریکایی

می‌میرم برا جنس خارجی

- آخه مگه به اسمه آقای عزیز پای مرگ و زندگی در میونه.

+ به نظر من اگر آدم «فایزر» بزنه و بمیره بهتر از اینه که با «برکت» بخواد یه عمر زندگی کنه.

واکنش داوطلبانه!

خود تحقیری

واکسن های لولو

واکسن های داخلی لولوست
اَخ و پیف است! واقعا بد بوست

خود تحقیری

end علم

گر همین نخبه بود در خارج
می‌زدی نام هموطن را جار