انتقاد جهانی از روند واکسیناسیون در ایران

طنز روز | یهودا، ایرانیان کج و دز ششم واکسن

خود یهودای اسخریوطی هم اگر می‌خواست مسیح را خراب کند، انقدر خلط مبحث نمی‌کرد که مسیونر فارسی‌زبان قاطی کرده.

تحلیل بالقوه واکسن

واکسن هاش درد داره!؟

محمد عمرانی: آقای جاستین ترودو نخست وزیر محبوب کانادا لطفا واکسن منو تو بزن، خواهش می‌کنم.

نتایج یک وعده

طنز روز | تحویل بالقوه واکسن

+ خب حتی بافرض شما هم کمبود تولید وجود داره و این مقدار تولید هم نشده.
_ نه دیگه ما نگفتیم بالفعل تولید می‌کنیم که. ما بالقوه تولید کردیم. یعنی توان تولید 50 میلیون تا اخر شهریور رو داریم که خب داریم و گزافه نگفتیم.