کابوس واکسن ایرانی

واکسن خارجی و دیگر هیچ

تور کرونا

- درسته که میگن علائم آنفلوآنزای شدید هم داره؟
+ نه بابا شایعه است. علائم نبود خود کرونا بود. واکسن یک دور تور کرونا تو بدنت برگزار می‌کنه.

واکسن آمریکایی

واکسن داخلی

سپر بلا

هم مال و هم جان تو بر باد فناست
چون واکسن داخلی تماما ضرر است