دو روی سکه تقابل با تولید انسولین داخلی

چیپست قندی

+ شنیدی ایران موفق شده‌ انسولین تولید کنه؟
_ آره بابا حتما این هم کار خودشونه
+ خب اگه کار خودشون باشه که خوبه!
_ عه؟! آهان نه چیزه ...میگن اینا انسولین تولید کردن که قند دیابتی‌ها رو کنترل کنن.

شواهدی دال بر این که تروریست شاهچراغ هم از خودشون بود

از خودشونه

برای رد گم‌کنی آدم‌هایش را یکی‌ در میان نجات می‌دهد. قبلی را در صحنه کشتند، چون از خودشان بود و اگر زنده گیر خودشان می‌افتاد احتمال داشت به خودشان لو بدهد که از خودشان بوده و این بد بود.

بررسی کار خودشون های تاریخی

دیگه چه چیزهایی کار خودشونه؟

عده‌ای از هموطنان زبر و زرنگ تشخیص داده‌اند که حادثه تروریستی شیراز کار خود نظام بوده است. یعنی در مملکت ما استعدادهایی وجود دارند که از پای منقلشان سه سوته قاتل را کشف کرده‌اند، آن وقت خارجی‌ها می‌روند الکی شرلوک هلمز را معروف می‌کنند.
عنوان