معرفی کتاب نئوگلستان

ادب از که آموختی؟

"نئوگلستان" نقیضه طنز پدرام ابراهیمی بر گلستان است. در نئوگلستان فقط از لحن و سبک سعدی استفاده نشده، بلکه نویسنده با حکایات گلستان شوخی کرده است. به همین دلیل است که اگر قبلا گلستان را کامل خوانده باشید از خواندن نئوگلستان لذت بیشتری می‌برید.

معرفی کتاب

بامعرفت شوید!

تصویر روی جلد نشانگر حمله‌ور شدن آفت‌های جامعه‌ی مدرن با سلاح قیچی به سمت سبیل‌های تا بناگوش در رفته‌ی لوطی‌گری سنتی است که فی‌الواقع به دلیل استحکام ریشه‌‌ی مَشتی بودن، این عملیات ناموفق بوده...