شگفتانه‌های پی‌در‌پی

نمیدونی تا کجا میره!

- فقط چی؟
+ فقط به جای ده میلیون باید پنجاه میلیون میاوردی. انگار تو باغ نیستی! دلار تو این دو سه روز، کشیده بالا.

پوشاندن جنایت

ساختن خانه و دوختن جامه، تعب و رنجی فراوان دارد

زاییدن با رهن کامل

و سقف‌های آن به ارتفاع بالا رود از آسمان هفتم مایل به عرش الهی و در و پنجره‌های گشاده رو به بر و بحر و دشت و دمن و دماوند. چنانچه به هنگام زلزله آخی نگوید و از گشادی آن بدون عسر به حیاط بگریزی.