یک نظرسنجی میدانی
به چه کسی رای خواهید داد؟

راه راه: قبلا تا صدای پیامک گوشی بلند می‌شد، خبر از این می‌داد که لکسوز و ویلا و ۲۰۰میلیون پول نقد و یک‌هفته مصرف رایگان پشمک حاج پشم الله و… برنده شده‌ایم! اما حالا و در شرایط کاملا تحت کنترل کنونی، بازار نظرسنجی‌های پیامکی حسابی داغ شده است.

ما هم تصمیم گرفتیم به میان مردم برویم و از آن‌ها درمورد کاندید مدنظرشان نظرسنجی کنیم ببینیم چه خبر است.

 

کوروش ۴۵ ساله

ما: سلام جناب حال شما خوبه؟

کوروش ۴۵ ساله: نه آقا چه خوبی چه خوشی؟

ما: عجب… حالا خودتونو عصبانی نکنید ایشالله درست میشه.

کوروش ۴۵ ساله: نمیشه آقا هرکار کردم نمیشه.

ما: چرا مگه چی شده؟

کوروش ۴۵ ساله: بادش گرمه!

ما: چی بادش گرمه؟

کوروش ۴۵ ساله: باد سردا رو فرستادن لبنان و سوریه، باد کولر لندکروز من گرم مونده.

ما: آهان درسته، حالا شما به کی رای می‌دین؟

کوروش ۴۵ ساله: ما به کسی رای می‌دیم که درد مردمو حس کرده باشه، این شرمندگی رو درک کرده باشه که آدم وقتی تو چهارراه یکیو سوار می‌کنه و اون یکی به خاطر گرم بودن باد کولر تو چهارراه بعدی پیاده میشه یعنی چی! میفهمی؟

ما: خب حالا بین این کاندیداها به کی رای می‌دین؟

کوروش ۴۵ ساله: اسمش چیزه… همون که با لندکروز رفته بود تو کارخونه. اون میفهمه باد گرم لندکروز یعنی چی، من به همون رای می‌دم.


مصطفی ۲۸ ساله

ما: سلام آقا شما تو انتخابات ریاست جمهوری به کی رای می‌دی؟

مصطفی ۲۸ ساله: من فقط می‌دونم به کی نباید رای بدم

ما: خب به کی رای نمی‌دی؟

مصطفی ۲۸ ساله: به کسی که خانوادش، داداشش، برادرزادش، وزیراش، دخترای وزیراش و… اهل فساد و باندبازی و زد و بند نباشن

ما: خب؟ اون کیه؟

مصطفی ۲۸ ساله: مشخص نیست؟

ما: چرا خداییش فقط اسمشو نبردی کامل معلوم شد کیو می‌گی


یوشیلا ۲۴ ساله

ما: سلام ما که داریم شما رو می‌بینیم اما برای اطلاع خوانندگان‌مون بگید یوشیلا اسم آقاست یا خانوم؟

یوشیلا ۲۴ ساله: واع! معلومه دیگه اسم خانومه

ما: شما تو انتخابات به کی رای می‌دید؟

یوشیلا ۲۴ ساله: به ارسلان

ما: بله؟

یوشیلا ۲۴ ساله: انتخابات کانون دانشجویی “دایره و هویج” دانشگاهمون رو می‌گم! به ارسلان جونم رای می‌دم

ما:حله حله


هشمت خانم ۷۰ ساله

ما: مادرجان سلام

هشمت خانم ۷۰ ساله: بله؟

ما: عرض کردم سلااااام شما به کی رای می‌دید مادرجان؟

هشمت خانم ۷۰ ساله: بله؟ بلند بگو

ما: شمااااا به کییییی راااااای می‌دیییییید؟

هشمت خانم ۷۰ ساله: آهان!

ما: خب؟

هشمت خانم ۷۰ ساله: بله؟


امیر ۱۸ساله

ما: سلام پسرجان شما رای اولی هستی؟

امیر ۱۸ ساله: بعله

ما: به کی می‌خوایی رای بدی؟

امیر ۱۸ ساله: به حاج آقا رئیسی

ما: عه! اسم نیار به ما گیر می‌دن

امیر ۱۸ ساله: باشه

ما: حالا من یه بار دیگه ضبط می‌کنم. به کی می‌خوای رای بدی؟

امیر ۱۸ ساله: به روحانی

ما: امیرجان گفتم اسم نیار یعنی فامیل هم نیار!

امیر ۱۸ ساله: اینی که گفتم فامیل نبود که! منظورم اون روحانی نیست، این یکی روحانیه!

ثبت ديدگاه
عنوان