طناب های نامزد گستر پارس

اگر از احساس تکلیف بیخودی برخی افراد خسته شده اید…
اگر خودتان احساس تکلیف می کنید…
اگر از احساس تکلیف نزدیکانتان رنج می برید…
دیگر نگران نباشید…
با طناب های نامزد گستر پارس هر فردی را که بیجا احساس تکلیف کرد به درخت ببندید و تا روز پایان ثبت نام از داوطلبان با خیال راحت او را رها کنید.

یک مصرف کننده: یه مدتی بود که شوهرم برای انتخابات احساس تکلیف می کرد. دیگه آسایش نداشتیم. تا این که یه نفر طناب های نامزد گستر پارس رو بهم معرفی کرد. من از وقتی از این طناب برای بستن شوهرم در ایام انتخابات استفاده می کنم، دوباره آسایش به خونه و محله مون برگشته.

مقاوم در برابر گاز گرفتن و بریدن با ناخن. ضد حرارت و عایق در برابر رطوبت.
همین حالا با ما تماس بگیرید و یک شوکر هم برای احتیاط از ما هدیه بگیرید.

ثبت ديدگاه
عنوان