۱۰:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۷

نظر خود گاو

۸:۴۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۲۸

تنبیه شدید

۱۱:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۲۵

اقتصاد دستوری

بازدید رییس دولت از توچال

۱۰:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۰۴

رفتن رییس دولت به تله کابین توچال وسط افسارپاره کردن دلار و خوابیدن ریال

من که چیزی نمیبینم!