جلسه‌ای مهم‌ در گورستان
آن نور چیست؟

راه راه: روح مؤسسین صهیونیست(هرتزل، وایزمن، بن‌گوریون) در گور جمع شدند تا آخرین تحولات از نیل تا فرات را تحلیل کنند.
ملکه انگلیس با گفتن هپی دی(روز نکبت مبارک) از پشت قبری می‌پرد توی گور بن‌گوریون و عروسکی به او می‌دهد.
بن‌گوریون: ممنون از کجا خریدی؟
ملکه: سر راه که می‌آمدم خانه‌ای خراب شده بود. این عروسک روی آوار توجهم را جلب کرد با چه مکافاتی از پنجه دست کودک جدایش کردم.
بن‌گوریون: (اشک در چشمش جمع می‌شود) ممنون، این خیلی ارزشمند است.
وسط گور، بوی بدی بلند می‌شود همه به هم نگاه می‌کنند. درِ گور را باز می‌کنند که هوا تازه شود. ترامپ نشسته پشت دیوار گور، چشمانش گرد شده است. دستپاچه می‌گوید: آمدم معامله قرن را برای‌تان جوش بدهم و برای در امان ماندن از کرونا یک لیوان وایتکس خوردم، الان دل‌پیچه امانم را بریده. شما جلسه‌تان را ادامه دهید.
یک‌دفعه شخصی از روی قبر می‌پرد. بن‌گوریون استخوان قلم پای وایزمن را به‌جای چماق برمی‌دارد تا بر فرق مزاحم بکوبد، بیرون می‌آید، صادق زیباکلام است که نخواسته پایش را روی پرچم حک شده اسرائیل بر روی قبر بگذارد و از رویش پریده. بن‌گوریون استخوان قلم پای هرتزل را به عنوان نشان ادب و انسان دوستی به زیباکلام می‌دهد.
ترامپ: (سرش را وارد گور می‌کند) به جلسه‌تان ادامه دهید، بن‌سلمان دارد دارو برای شکم‌روشم می‌آورد، کارم تمام شود به شما ملحق می‌شوم.
وایزمن: آن نور چیست که به سمت آسمان بالا می‌رود؟
هرتزل: شهاب است.
بن‌گوریون: داشتم می‌گفتم، به قول کاندولیزارایس منطقه نیل تا فرات، درد زایمان خاورمیانه جدید را دارد.
(صدای فریاد کنار قبر بلند می‌شود)
وایزمن: گویا دردش شروع شد!
هرتزل می‌پرد بیرون قبر، ترامپ کلوخ به دست به بن سلمان فحش می‌دهد که چرا شیر به او خورانده و دل‌پیچه‌اش را شدیدتر کرده است.
وایزمن: آن نور چیست که از آسمان دارد سمت زمین می‌آید؟
هرتزل: شهاب است.
بن‌گوریون: بله داشتم می‌گفتم که خاورمیانه جدید از نیل تا فرات زیر چتر شهاب است.
وایزمن: شهاب کیست؟
ترامپ: درد عین‌الاسدی چشیده‌ام که مپرس…

ثبت ديدگاه