اثبات‌جبر‌و‌اختیار‌در‌کمیسیون‌آموزش

عدالت و انتقام در صحن علنی مجلس

...به نحوی که سال آینده کسی متقاضی طرح سوال برای کنکور نمی‌شود و خودبه‌خود آزمون حذف و پذیرش بدون کنکور محقق می‌شود. ...

تعبیر خواب

هفت پراید هفت پورشه را بلعیدند

گفت: آیا ایرباس‌ها بوی نویی می‌داد؟ پس همانا هفت داداش در هفت سال گشایش هفت بانک را می‌خورند.

سکنی در غنیمت طاغوتی

اماما سلام

آن‌وقت رعیت با پررویی تمام دارد موز به من تعارف می‌کند‌. اماما! می‌بینی فقط موز. اماما می‌بینی انقلاب کارش به‌کجا رسیده.

جلسه‌ای مهم‌ در گورستان

آن نور چیست؟

آمدم معامله قرن را برای‌تان جوش بدهم و برای در امان ماندن از کرونا یک لیوان وایتکس خوردم، الان دل‌پیچه امانم را بریده