۳:۲۴ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۰۵

در موریس گِل لگد می کنم

خوب شد چکمه پایم بود

هم اکنون در این جزیره مشغول لگد کردن گل رس هستم و می خواهم یک تنور درست کنم و رس شان را بکشم و پدر همه شان را بسوزانم.

۱۲:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۵

خر نامه

خرخوار: خوردن بیش از حد، سیری ناپذیر. آقازاده. نجومی خور. مختلس. رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان. ب.ز  م.ج  خ.ر  س.گ

خوزه هنری

۱:۲۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۱

نامه قطب به حوزه هنری لرستان

هوزه

اول آنکه واحد موسیقی هوزه هنری را مجاب نما تا تار تمام تارها را تعویض نمایند و سه‌تار از سبیل مریدان را جای‌گزین نما تا هنری‌تر بنوازد آشنا را.

۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۳

زنگ تاریخ

شاه‌گوش

شاهدان نقل کرده‌اند که ما به چشم خودمان دیدیم که رضاشاه گوش داشت.

سیل لرستان

۲:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۹

پیشاپیش از زحمات شما در ستاد مدیریت بحران تشکر

نامه یک توده ابر بارشی به استاندار لرستان

از راه‌های مال‌رو آسمان لرستان در بالای کوه‌ها رد می‌شویم اما باز در شهرها سیل می‌شود. خودتان بگویید که ما ابرها چه ریزگردی بر سر بریزیم!؟ از کجا عبور کنیم؟ زمینی و از طریق جاده‌های استان هم که خطرناک است و قطعا تصادف می‌کنیم. از بالای شهرها هم که سیل می‌شود.