رمزگشایی پنتاگون
از اول هم پیگیر بودند!

پیگیری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آمریکایی‌هاست که ریشه در تاریخ آن‌ها دارد.
از همان اول، وقتی کریستف کلمب پا به قاره‌ای گذاشت که قبل از ورود او هم در آن آدم زندگی می‌کرد، آنقدر پیگیر ماجرا شد که آخرش گفتند آن‌هایی که بودند، فرض می‌کنیم نبودند، پس کریستف کلمب قاره‌ای جدید را کشف کرده است.
اما پیگیری‌ها به همین‌جا ختم نشد و مهاجرین به قاره به قول خودشان جدید، گفتند، ما بلد نیستیم فرض کنیم مردم سابق نبوده‌اند، مردم سابق باید واقعا نباشند و آنقدر پیگیری کردند که تعداد زیادی از مردم بومی قاره که تعداد آنها را تا ۲۵۰ میلیون نفر هم گفته‌اند، راضی شدند نه تنها در این سرزمین جدید مهاجران نباشند که کلا  در این جهان نباشند.
آمریکایی‌های پیگیر که نتیجه پیگیری‌های خود را دیدند، از آن به بعد تصمیم گرفتند همیشه و در همه جای جهان، پیگیر ماجرا باشند.
 
 
ادامه تیترها را از اینجا بخوانید:

ثبت ديدگاه