۹:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۸

تنه به تنه حضرت حافظ

به کنج عافیت از بهر عیش ننشستم

کنج: گوشه، میتواند جزیره‌ای باشد و از همه طرف با آب محاصره شده باشد
عافیت: آسایش، آفتاب گرفتن در ساحل
عیش: خوشگذرانی، ساحل گردی، جت اسکی سواری؛ از سر عیش: به خاطر انجام عیش

۲:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۲۲

آشتی آشتی

تنه به تنه حضرت حافظ

رقیب: حریف، معارض، دشمن، آنکس که دوست داری سر به تنش نباشد و او هم دوست دارد سر به تنت نباشد، در زبان عربی مامور سانسور

انتصاب خویشاوندان

۲:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۲

از داخل فشار ندهید!

در حالی که اکنون خانواده ما در رفاه است، کشور دچار شرایط حساس کنونی است، آن‌وقت با فشارهای عده‌ای از داخل و خارج، پدری که نتواند رفاه خانواده خود را فراهم کند، از فراهم کردن رفاه برای جامعه عاجز خواهد بود.

۱۲:۱۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۱

راهکارهای شهرداری برای حفظ سلامت شهر

۲ تا خمیازه داشتید، ۵هزار تومان!

شهروندانی که در طول روز، مسیری را پیاده طی می‌کنند، باعث فشار بر سنگفرش پیاده‌روها و آسفالت خیابان‌ها می‌شوند که در طولانی‏‌مدت به آنها آسیب میزند، در این طرح هر کس نسبت به میزان پیاده‌روی روزانه و وزنش، ملزم به پرداخت عوارض است که پیش‌بینی میشود، اجرای این طرح، رغبت شهروندان برای کاهش وزن را به همراه خواهد داشت.

نیکسون

۱۲:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۷

در حقیقت روز دانشجو

آخجون نیکسون!

دانشجویان از ماجرا مطلع شده و با خوشحالی برای آمریکا سینه‌چاک کرده‌اند که در این بین، سربازان خوشحالی دانشجویان را میبینند و به جمع دانشجویان میپیوندند اما در میان تیرهوایی زدن از روی خوشحالی، چند تیر زمینی میشود و سه نفر میمیرند