معرفی کتاب
اینبار یک لغتنامه را “از اون لحاظ” بخوانید!

در زندگی روزمره خیلی پیش می آید که برحسب عادت کلماتی را به کار می بریم که شاید کمتر به معنی طنزی که درونشان نهفته شده است توجه می کنیم، غافل از اینکه کلمات همواره معنی همیشگی خود را نمی دهند. بعنوان مثال:
خواهر زن: کسی که خواهرش را می زند
سوغاتی: کسی که بسیار عصبانی است
سرباز: بی حجاب
نوازش: بازش نکن

و یا مثلا ممکن است خیلی مواقع این جمله را شنیده باشید که وقتی میزبان به مهمانش می گوید: حالا تشریف داشتین» یعنی «من خیلی خوابم میاد، زودتر پاشو برو».
همین مثال ساده نشان می دهد که شما هم مثل خیلی های دیگر باید با لحاظ های متفاوت واژه ها آشنا شوید.

و حال کار کارستان عبدالله مقدمی همین است که گشته و مجموعه ای از کلماتی را که شاید همه فکر می کنند معنای درستش همان است که فکر می کنند را پیدا کرده و “از اون لحاظ” مورد بررسی قرار داده است.

مقدمی در در این کتاب سعی داشته است که شما را با معانی حقیقی کلمات آشنا کرده و ذهنیتان را بطور کلی در مورد معانی متعارف هر کلمه بر هم زند.
و حالا شما اگر حرف ما را باور نمی کنید پس بهتر است به کتابفروشی رفته ۴۵۰۰ تومان خرج کرده و کتاب« از اون لحاظ» را تهیه نموده تا خودتان بهتر متوجه این قضیه شوید.

کتاب از «اون لحاظ» نوشته ی عبداالله مقدمیکه تاکنون از او کتابهای «به زبان آدم» و «باقی قضایا» چاپ و منتشر شده است از مجموعه ی ده جلدی انتشارات قاف است که اولین بار با ۱۷۴ صفحه در قطع جیبی در سال ۱۳۹۴ منتشر و روانه ی بازار شد.
index44117

بخشی از متن کتاب

آی باکلاه

آغاز:شروع، مثل شروع کلنگ زنی ساخت کارخانه کشک سابی علی آباد کتول، شروع فاز طراحی کارخانه کشک سابی علی آباد کتول، شروع فاز حفاری زیرزمین کارخانه کشک سابی…(البته همه این شروع ها نیازمند طی مراسم رسمی است)
آزادی: چیزی که همگان برای به دست آوردنش نهایت تلاش را می کنند و پس از دستیابی نمی دانند با آن چه کار کنند.
آن سو(ی پرده): خبری نیست، باور کنید.

ت دو نقطه

تابستان: فصلی از سال که در آن باید در مصرف آب و برق صرفه جویی کرد، گاز هم که می ماند برای زمستان (توجه: مصرف تلفن با توجه به دادن پول آن توسط خود شما تا قران آخر، در تمام طول سال بلااشکال است.)
تابوت: آخرین سرویس حمل و نقل انسان
تأخیر: از ضروریات قرارهای ایرانی

ثبت ديدگاه
عنوان