از میان آثار اولین جشنواره سراسری کارتون استکبارستیزی
استکبارْتون – مجموعه اول

جلال پیرمرزآباد

مجید عبیدی

محبوبه پاکدل

سامان احمدی

احمدرضا سهرابی

محسن اسدی

حامد بذرافکن

حمید قالیجاری

داریوش مهردلان

ثبت ديدگاه
عنوان