پیشخند
امسال فقط سه ماه اولش سخته

ابرار:
زمان در مذاکرات وین عنصری بسیار مهم است.
– درسته. این‌قدر طولش بدید که دوره‌تون تموم شه!

ابرار اقتصادی:
بانک مرکزی توان پرداخت بدهی دولت را ندارد.
– اشکالی نداره. یه طرحی، ممنوعیتی چیزی بذارید و از مردم جریمه بگیرید.

افزایش بی‌سروصدای نان تا مرز ۵۰ درصد
-یادش بخیر زمان رضاشاه این موقع دیگه شاطرها آماده‌ی رفتن به تنور میشدن!

اخبار صنعت:
خودروهای دست‌ساز رقیبی جدید برای ۲ خودروساز
-از طنز می‌مانم

اطلاعات:
نوبخت: پارسال فقط ۶ درصد درآمد نفتی محقق شد.
– خوبه که امسال فقط ۳ ماه اولش با شماست.

جوان:
زنگ انتخابات با ثبت‌نام فله‌ای زده شد.
– برای ثبت‌نام: حملللللللللله.

خراسان:
رستم قاسمی: تنها کاندیدایی هستم که مذاکرات بین‌المللی را بلدم.
– وی افزود: دکل نفتی هم زمان وزارت بنده، یهو خودش غیب شد.

ثبت ديدگاه