کادو باز کنون روز مجلس
این چی چی بود آوردین؟ گندشو در آوردین!

راه راه: دهم آذر روز مجلس است و ما این روز را گرامی میداریم. همچنین‌در‌این روز به پاس قدردانی از زحمات وکلای محترممان در مجلس، هدایایی را از قبیل موارد زیر به ایشان اهدا می‌کنیم. امید که مورد رضایتشان قرار بگیرد.

چنگک پشت خارون: برای اوقات حساس و سرنوشت‌ساز و حوصله سر بر تصویب لوایحی مانند برجام و سایر یکشنبه‌های سیاه که نتیجه‌اش مشخص است و آدم باید خودش را به کاری مشغول کند تا چشمش توی چشم مردم نیافتد.

دوغ عالیس: که بنوشند

ناخونچین: که صورت بغل‌دستی‌شان را در هنگام کار و فعالیت و هیجان زیاد زخم نکنند.

زنبیل: برای گذاشتن در یک صف و رای دادن در صف دیگر

مایع همه‌کاره‌ی سیف: جهت شفافیت

جعبه کمک‌های اولیه به همراه بروشور : توضیح داروهایی که یک نماینده‌ی مجلس مرد در دانشگاه‌ها می‌تواند همراه داشته باشد

ثبت ديدگاه