شواهد تاریخی صد و دو هزار پیروی که فالو کردند
بفرما گوجه‌سبز

راه راه: در ابتدای ورود تاریخی کرونا به جهان چند نفر در پارکی مشغول هواخوری بودند. ناگهان روبهی قالب پنیری به دهان گرفت کلاغی قارقار کرد. ناگهان خبرنگار از یک نفر که کرونا را دور زده بود و داشت در پارک آفتاب می‌گرفت، پرسید « مگه کرونا نیومده؟ شما چرا اینجا ولو هستید؟» آن یک نفر بلند شد و چیزی از دهانش پرید و پرید آن چیزی که نباید می‌پرید و گفت «معتادها کرونا نمی‌گیرن»

بعد از پخش شدن این جمله پر مغز در فضای مجازی صد و دو هزار و خورده‌ای فالور که علامت قلب خالی زیر هر پست را نشانه بی‌احساسی می‌دانستند، این کلیپ را لایک کردند .

شواهد تاریخی حاکی است این فرد معتاد قبل از اینکه فرصت پیدا کند منظورش اصلی‌اش را از این جمله بگوید، تحت‌فشار این همه حمایت یا (قت) پیج اصلی‌اش را راه‌اندازی کرد و از پست « بفرما گوجه‌سبز» گرفته تا « ترک اعتیاد با کرونا» محتوا داد بیرون.

بعدها معلوم شد منظور اصلی وی این بوده که معتادها کرونا نمی‌گیرند بلکه کرونا می‌دهند که متاسفانه شوق بی‌نهایت طرفدارانش اجازه بیان آن را نداد.

ثبت ديدگاه