شیرازه؛ این قسمت: طرز تهیه یک کتاب فوقِ بفروش!
بفروشی زیاد در سایه غیر

مواد مورد نیاز:

نویسنده خارجی: یک عدد

مترجم داخلی: یک عدد

ناشر بی‌بخار: یک عدد

ناشر کتاب‌ساز: یک عدد

کلمات اضافه: به مقدار لازم

اسم چشمگیر: در صورت لزوم

طرز تهیه:

ابتدا نام اشخاص موفق خارجی را که در ایران هم نسبتا شناخته شده هستند در اینترنت جست‌وجو می‌کنیم. سپس لیستی از کتاب‌های منتشر شده توسط آنان جمع‌آوری کرده و به سایت کتابخانه ملی مراجعه و

اسامی کتاب نویسنده مذکور را به همان زبان خارجی با فیلتر «جست‌وجو در شناسنامه کتاب» جست‌وجو می‌کنیم و به فهرستی از کتب ترجمه شده او می‌رسیم.

پس از این مرحله نیاز است تا با جست‌وجو اسم ترجمه شده کتاب‌ها به همراه قید «نسخه PDF رایگان» در گوگل، به حداقل یک کتاب از نویسنده مذکور برسیم. پس از پیدا کردن کتاب، با استفاده از نرم‌افزار «Adobe PDF Reader» کل متن کتاب را انتخاب کرده و به یک فایل ورد منتقل می‌کنیم. با استفاده از امکانات نرم افزار ورد، برای کتاب، فهرست جدید ایجاد کرده و نام خود را به عنوان مترجم درج و در صورت لزوم اسمی که توجه مخاطب را بر انگیخته یا حتی موجب برگ‌ریزان وی شود برای کتاب انتخاب می‌کنیم. اگر این اسم با کلماتی همچون …خودت باش، …دختر، …پسر و …جادویی همراه باشد تضمین فروش دو برابر می‌شود.

سپس به یکی از ناشران چاپ کننده کتاب که در برنامه دیوار آگهی داده‌اند پیام داده و فایل کتاب را برای او می‌فرستیم. قبل از این کار لازم است برخی کلمات را درون کتاب عوض کنیم تا در هنگام مشابه‌یابی مشکل خاصی پیش نیاید.

پس از تماس ناشر و تشکر بابت چنین ترجمه ارزشمندی، لازم است تا با ناشر بیشترین هماهنگی را برای تهیه یک جلد مشابه کتاب ترجمه شده اصلی داشته باشیم تا بخش زیادی از فروشمان نیز به همین خاطر رخ بدهد!

تبریک! شما حالا دارای یک کتاب به نام خودتان هستید! از آن برای زدن توی سر بقیه فامیل و تهیه رزومه علمی برای خود استفاده کنید.

ثبت ديدگاه
عنوان