مروری بر کتاب «قسمت‌هایی از نامه‌های عاشقانه»
بوی عشق از دیوار کاهگلی

این نامه‌ها برخلاف ابراز عشق‌های امروزی حاوی کلمات قلنبه سلنبه‌ی عاشقانه نیست، بلکه نگارنده نامه، عشق را با رندی زیرکانه‌ای در قالب کلمات و حوادث ظاهراً معمولی در بغچه‌ی زندگی گذاشته و به معشوق خود می‌رساند.

کتاب «قسمت‌هایی از نامه‌های عاشقانه» روایت نوجوانانی‌ست که در ایام نه چندان دور در دنیایی که خبری از ابزارهای ارتباطی پیشرفته امروز نبود، با نوشتن نامه در پی ابزار عشق و علاقه بودند؛ اما در این نامه‌ها برخلاف ابراز عشق‌های امروزی خبری از کلمات قلمبه سلمبه‌ عاشقانه‌ زیبا؛ اما تهی از معنا نیست، بلکه نگارنده‌ نامه، عشق را با رندی و زیرکی خاصی در قالب کلمات و حوادث ظاهراً معمولی در بقچه‌ زندگی گذاشته و به معشوق خود تقدیم می‌کند.
در نگاه اول به نامه‌ها گویی نه اینکه عاشقی به معشوقی نامه نوشته باشد، بلکه مخبر نوجوان محل، خبری محرمانه را در نامه نوشته و به دست هم سن و سالانش از دخترکان رسانده است! حال آنکه عشق ساده و بی‌آلایش کودکانه در سطر به سطر این کلمات هویداست.
علاوه بر این، نویسنده‌ کتاب کوشیده است در اثنای این نامه‌ها جریان زندگی اصیل تهران قدیم (اما نه زیاد قدیم) را به تصویر بکشد. برای این کار، هر نامه را به منطقه‌ای از طهران منتسب کرده و عکسی قدیمی را از آن دوران با نامه همراه ساخته است. زبان کتاب، زبانی شیرین، قابل فهم و طنزگونه است که لبخند را میهمان لبان خواننده می‌کند.
مقدمه بسیار مفید و کامل دکتر امینی بر این کتاب هم بر اعتبار آن افزوده و هم خواننده را به خواندن کتاب مشتاق‌تر می‌کند.
اولین چاپ این کتاب در سال ۹۵ توسط انتشارات آرمان زنوز منتشر شده است.

ثبت ديدگاه
عنوان