پیش بینی آمریکاییها برای ارسال دموکراسی
تعبیر خواب کریستف کلمب!

علم تعبیر علمی شریف و بزرگ است و این موهبت به جناب کریستف کلمب اعطا شد. این مرد بزرگ پس از ورود به آمریکا و پاکسازی این سرزمین مقدس از لوث وجود بومیان بی فرهنگ، آمریکای مدرن را پایه گذاری نمود. از آن زمان تا کنون، آمریکای بزرگ و مقتدر در راه پیشبرد دموکراسی با اکثر کشورهای جهان درگیر بوده است. البته کلمب در کتاب تعبیر خواب خود همه زحماتی که آمریکاییها برای ارسال دموکراسی در کشورهای مختلف جهان متحمل شده اند را پیش بینی کرده است. در ادامه تعدادی مطالب منتخب که از باب ایران این کتاب گرانسنگ انتخاب شده است را از نظر می گذرانیم.

– اگر کسی در خواب بوعلی سینا را ببیند تعبیرش بیماری است که دارویش موجود است و نهایتا بهبود حاصل می گردد. اگر ناصر خسرو را بدید، تا سه وعده بعد دچار مرضی می شود که دارویش تحریم است و فقط تاریخ انقضا گذشته ی آن موجود است. بیدار که شد وصیت نامه بنویسد. خدایش بیامرزد!

– تماشای شبکه های ماهواره ای در خواب چند وجه دارد:
اگر شبکه ی سلطنت طلب مشاهده می کرد، به زودی چندین فحش جدید یاد خواهد گرفت که به کارش کمک کند، اگر فارسی وان یا جم بود، همسرش به او خیانت خواهد کرد. اگر شبکه ی علمی بود …….. آره جان عمه اش! با همه آره با ما هم آره؟!
index

– هر کسی در خواب ببیند که سوار هواپیما است و کاپیتان مشغول صحبت کردن است، به لهجه ی او دقت کند:
اگر کاپیتان لهجه ی جنوبی داشت، سفر بندر در پیش است. اگر گیلکی بود، سفر شمال در پیش است. اگر سرخه ای بود، کسی قصد دارد از او رازی را پنهان کند، بیدار که شد به یک خاله زنک فامیل زنگ بزند و آمار بگیرد. اگر با زبان انگلیسی و لهجه ی آمریکایی صحبت می کرد، سریع مدل هواپیما را از مهماندار بپرسد، اگر ایرباس مسافربری بود، اجلش نزدیک است و هیچ راهی هم ندارد!

– اگر خواب زن با حجاب ببیند، به دلیل عدم رعایت حقوق بشر اموالش مصادره می شود. اگر خواب مرد ریش دار ببیند، به دلیل حمایت از تروریسم اموالش مصادره می شود. اگر خواب زن بی حجاب و مرد شش تیغه ببیند، به زودی توسط گشت ارشاد اعمال قانون می شود و نهایتا اموالش به خاطر عدم رعایت حقوق بشر مصادره می شود.

يك ديدگاه

  1. م ۱۴۰۰-۱۲-۱۱ در ۲:۰۲ ب٫ظ- پاسخ دادن

    خوب

ثبت ديدگاه
عنوان