تاسیس جاسبی!
تقویم تاریخ

یعنی راستش چون آقای جاسبی از روز تاسیس این دانشگاه تا سه دهه بعد رییس بوده است، الان دقیقا مشخص نیست که این دانشگاه زودتر تاسیس شده یا اینکه آقای جاسبی روزدتر رییس آن شده. البته از دوستان هیچ بعید نیست که اول رییس بوده باشند بعد دورشان یک دانشگاه تاسیس شده باشد.
بنابراین بهتر است این روز را سالروز تاسیس آقای جاسبی بعنوان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بدانیم.

ثبت ديدگاه
عنوان