توجیه التصاویر برخورد پلیس کشمیر با عزاداران حسینی
گاو گرایی در همزیستی مسالمت آمیز

راه راه: توجیه التصاویر برخورد پلیس کشمیر با مسلمانان و عزاداران حسینی در محرم

 

برخورد خشن پلیس کشمیر با مسلمانان در محرم

 یادتون باشه اینجا کشور هنده و به همه عقاید احترام میذارن

 

برخورد خشن پلیس کشمیر با مسلمانان در محرم

 بیا عمو جون! بیا بریم به عقایدت احترام بذاریم!

 

برخورد خشن پلیس کشمیر با مسلمانان در محرم

 بچه ها بیاید این تو ببینید چه باحال به عقایدتون احترام میذارن

 

برخورد خشن پلیس کشمیر با مسلمانان در محرم

 جان مادرتون به عقاید من احترام نذارید بذارید برم

 

مسلمانان کشمیر

آخ آخ چجوری دلتون اومد شلوارشو با سیم خاردار سوراخ کنید؟ مگه نگفتم فقط بزنید تو سرش؟!

 


پ.ن: تمامی تصاویر مربوط به عزاداری مسلمانان کشمیر در محرم سال ۱۳۴۲ قمری است.

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 

ثبت ديدگاه