بررسی آسیب های کرونایی کنکور
جرقه کیهانی

راه راه:  اختلال «اضطراب کنکوید ۱۹» اختلالی است که بعد از شیوع کرونا گریبان گیر داوطلبان کنکور ارشد و دکترا شده است. متخصصین امر معتقدند برگزاری کنکور نقطه پایان آلام و رنج های داوطلبان است که هر روز بعد از مطالعه و تست زنی در توهمات فرد به شکل «خارج شدن از جلسه و پرت کردن جزوه ها به هوا و ریز ریز کردن خلاصه ها» شکل می گیرد. این متخصصین تاثیرات عقب افتادن تاریخ برگزاری کنکور را برای دسته های مختلف داوطلبان این گونه  شرح می دهند:

گروه «خر خوان ها» یا «کتاب خوارها» یا هر عنوان «خ» دار که تاریخ برگزاری کنکور برایشان هدف نیست بلکه خود خواندن تا پایان عمر هدف است. این گروه در اثر شیوع کرونا با حس سیری ناپذیری تست های بیشتری می زنند و به چیزی بیشتر از رتبه دو رقمی می اندیشند (یعنی حتی زیر یک رقمی و حتی به کووید۱۹ هم اعتقادی ندارند و کووید ۲۰ را شایسته تر می دانند) این گروه از اینکه تنبل ها فرصت بیشتری برای مطالعه پیدا کنند هم حس چندش آوری پیدا می کنند و با گفتن این عبارت که «اگر کرونا نبود چیکار می کردین!» گروه های بیخیال را تحقیر می کنند. پیش بینی می شود امسال شاهد زایش چندین رتبه تک رقمی از این گروه در هر رشته باشیم.

گروه «کیهانی ها»، این دسته که به شانس و تقدیر معتقدند و هر بار که قصد ثبت نام کردن در آزمون را دارند با چشمانی بسته دو انگشت اشاره را به هم می رسانند، با تغییرات ناگهانی زمان برگزاری کنکور هم به پیش گویی های انگشتی خود ادامه می دهند. (حتی به انگشت های پا نیز بعنوان گزینه محکم کاری اعتقاد دارند).

 این دسته از داوطلبان با تهیه منابع ارشد یکی دیگر از شانس های خود را برای اتصال انرژی های کیهانی امتحان می کنند. کمترین میزان آسیب های روحی متعلق به این گروه است و این دسته از داوطلبان تا به مرحله شانسی «مطالعه» برسند کرونا حتما تمام شده و احتمالا در محاسباتشان «جرقه کیهانی» را با اتصالات اشتباه گرفته بودند.

گروه «معمولی ها» که بیشترین تعداد داوطلبان را شامل می شود تا لحظه برگزاری کنکور استرس دارند و نمی دانند از ریشه کن شدن کرونا خوشحال باشند یا ناراحت. این دسته هر چقدر از خواندن خسته می شوند با عقب افتادن تاریخ برگزاری کنکور باز هم دجار عذاب وجدان می شوند و مجبورند بیشتر بخوانند و با فرصت پیش آمده به مطالعه «زبان» که جزو برنامه‌شان نبود هم می رسند. این دسته از داوطلبان جزو «نجات یافتگان» هستند و بالاخره قبول می شوند و در رتبه پایین تر از کتابخواران قرار می گیرند.

 
 
 

ثبت ديدگاه