حالا تحریم دست ماست

آمریکا دوست یا دشمن

راه راه: ۱۴۳ نفر از نمایندگان مجلس به پیوستن کامل به FATF رأی مثبت دادند.

در همین راستا یکی از نمایندگان موافق در پاسخ به این سوال که «چرا با این کار نیروهای نظامی- امنیتی خودمان را به دست خودمان تحریم می کنیم» گفت: تا پیش از این دشمن با اینگونه ابزارها نیروها واشخاص مهم ما را تحریم می کرد و این ابزار تحریم دست ما نبود، برای همین ممکن بود از این ابزار استفاده نادرست و نا به جا بشود؛ از طرفی به هرحال این افراد دیر یا زود تحریم می شدند.

وی با طرح این پرسش که اگر تحریم فایده نداشت آیا آمریکایی ها اقدام به این کار می کردند؟ افزود پس چه بهتر که خودمان پیش دستی کنیم و فواید حاصل از این تحریم را هم خودمان ببریم.

یکی دیگر از نماینده های موافق این طرح نیز گفت: تصویب FATF به خودی خود نه ضرری دارد و نه منفعتی! تحریم رو کی داده کی گرفته! ایشان در پایان گفت لطفا سیاه نمایی نکنید! یا بروید آن جای گرمی که دکتر روحانی گفت یا میدهم شما را ببرند به دادگاه مطبوعات!

ثبت ديدگاه
عنوان