۹:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۰۳

ديالوگ پيشنهادي براي پلان موردنظر از سريال گاندو

گاندو بی گاندو

حسام: فداي نمكتون بشم! منظورم اينه كه خط قرمز ما كجاست؟
رييس: تو به خط قرمزها چيكار داري بچه جون؟
حسام: درسته! آخه ما داریم می‏رسیم به آدم‌های بسیار نزدیک به بقالي محل شما...
رييس: نزديك به چي؟!! حسام! سعي كن گرفتار تكرار نشي! آينده خودت رو دستخوش نابودي و هلاكت قرارنده!
حسام: خودش كه نه بابا. نوه عمه‏‌ي مادرزنِ پسر كوچيكش با اين دختري كه توي پرونده جيرجيرك هست، تو يه كلاس درس مي خونن. اتفاقاً خودش سلام رسوند گفت سرشير تازه آورده با عسل بدون موم!

۹:۴۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۰۲

امریکای رو هوا آرزوشه

موشکامونو میگه فتو شاپه
خودش تمام قامتش روتوشه

شماره میده،نامه می نویسه
بیست وچهار ساعته هم به گوشه

۲:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۲

توئیزر

پروستات چیز خوبی است

سپاه برای تصرف گل‌ولای حاصل از سیل، مردم را در چادرهای هلال‌احمر ساکن می‌کند و حتی دیده شده برایشان آب و غذا هم می‌برد!

۱۱:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۱

توئیزر

زنونابیوژن

اینكــه مــا در طــول پنــج – شــش ســال گذشـته، چـه دادیـم و چـه گرفتیـم را فقط من و حافظ‌شـیرازی میدانیم و از آقـای جهانگیـری میخواهـم دیگـر در اینبـاره بـه مـن پیـام ندهـد.

۸:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۶

نفس مردم