خبر
حذف بازی قلف، بازی طنز سیاسی از بازار!

راه راه:

سیاسی ترین بازی طنز اندرویدی در آستانه انتخابات منتشر شد. پس از انتشار این بازی در بازار و استقبال مخاطبان از آن، اپلیکیشن بازار دست به حذف این بازی زد. شما هم اکنون میتوانید این بازی طنز سیاسی را از سایت راه راه دریافت کنید.

در توضیح این بازی آمده است:

اهل سیاسی­ بازی هستین؟

یا اینکه بازیچه سیاسی بازی بقیه شدین؟

یا شایدم سیاست نقل مجالستونه!

چی؟ سیاست اشکتون رو در آورده؟!

دوست دارین جای سیاسی بازی، بازی سیاسی بکنید!

خب شما هیچی! شما! دوست دارید نقل سیاسی جدید تو مجلستون داشته باشید؟

دوست دارید از سیاست درس بگیرید و بازیچه نشید؟

از همه مهم­تر، دوست دارید، به سیاست بخندید؟

رو گوشیتون قلف نصب کنید!

قلف، اولین بازی سیاسی ایران و اولین بازی طنز سیاسی خاورمیانه، بلکه هم جهان!

ثبت ديدگاه