گزارش کاریکاتور
حق کودک، تفریح و تحصیل؛ نه کارگری

راه راه:
معضل کودکان کار، موضوع مهمی است که از ابعاد مختلف می‌توان آن را نقد و بررسی کرد. معضلی که برای حل آن چند نهاد و ارگان باید دست به دست هم بدهند و راهکار مناسب اتخاذ کنند، تا شاهد آسیب‌های کمتری در برابر این قشر آسیب‌پذیر باشیم.
کاریکاتوریست‌ها هم طبعاً در انعکاس این معضل مهم بی‌تفاوت نبوده‌اند و تا کنون دست به طراحی آثار بسیاری زده‌اند.
در ادامه نمونه‌هایی از آثار کاریکاتوریست‌های جهان را با موضوع کودکان کار می‌بینیم.

 

ثبت ديدگاه