مشت و مال
حمله موشکی اخیر انصارالله یمن به تاسیسات نفتی آرامکو

جاپای تو غیر قابل تثبیت است
وضع تو چقدر ناگوار و خیت است
وقتی همه دارایی و مالت شد نفت
خرج همه هستی تو یک کبریت است!

مهدی احمدلو

 

شرکتِ آرام کو؟
نفت سیه‌فام کو؟
بد تِرِکیدیم که!
شیخ! بقایام کو؟

محمد عظامی

 

سعودی تا که برگ ما بریزد
به ما هر چند وقت او یک سری زد
تو هم موشک، سلامم را کن ابلاغ
چنان بنشین ز جایت نفت خیزد

طاهره ابراهیم نژاد

گهی موشک می آید گاه پهباد
ز سوز موشک و پهباد، فریاد
بوَد نام‌ من آرامکو اما
یمن آرامشم را داد بر باد

محمدعلی کمالی مقدم

به فرزند سلمان چو پیغام رفت
بگو گاو شیری که شیرام رفت
یمن زد ولی باد کاری نمود
که حالا ز آرامکو آرام رفت

محمدباقر منصورسمائی

ثبت ديدگاه