رمزگشایی صحبت های نوبخت؛ #دریافت_بموقع
دریافت بموقع نوشدارو

راه راه:

رستم: سهراب جون! بیا بابا! بیا نوشداروت رو بموقع دریافت کن تا ریق رحمت رو سر نکشیدی.

سهراب: واقعا ممنونم پدر ولی آخه این یه قطره نوشدارو رو بخورم یا بچکونم تو چشمم؟

رستم: هر چی لعنت داری بر کی‌کاووس بفرست. اگه بدونی چندتا تحریمش رو دور زدم برا همین یه قطره. حالا اگه ندیدی نوه‌ش کل نوشدارو رو بخورونه به گستهم حیف و میل بشه بره! بیا بابا جون، بیا آدرسش رو بنویس که قشنگ لعنتش کنی.

سهراب: پدر جان فکر کنم این زخم ربطی به کی‌کاووس نداشته باشه‌ها خود شما زحمت کشیدی «برِ منِ بیداردل رو بردریدی!»

رستم: بچه جان شما برو رستم و سهرابای مردم رو بخون ببین چجوری نوشدارو دیر میرسه سهراب‌شون می‌میره. حالا من نوشدارو رو به موقع آوردم برات عوض تشکرته؟

سهراب: ممنون پدر. ولی این یه قطره به انعقاد خون ۵۰۰ زخمی که بهم زدی هم نمی‌رسه که!

رستم: اصلا حقته! بد زمونه‌ای شده بخدا. ما بچه بودیم پامون رو جلو باباجون زالت دراز نمی‌کردیم.

 


✅ موشکافی صحبت های معاون رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت که گفته بود: کارمندان باید برای دریافت به موقع حقوق از دولت تشکر کنند.

 

ادامه تیترها را از اینجا بخوانید:

ثبت ديدگاه