نطنز 27
در روزگاران کهن امتحانی درحال برگزاری بود…

 

نقالی طنز امین شفیعی در بیست و هفتمین شب طنز انقلاب اسلامی

ثبت ديدگاهعنوان