در پی حقوق بشر

ما در پی حقوق بشر هی دویده‌ایم
از آن طرف به این سر دنیا رسیده‌ایم!

در اوج دقت خود و با چشم دوربین
دنبال ظلم بوده ولیکن ندیده‌ایم!

یک‌ذره مورد مشکوک بوده در غزه
بهرش به روی میز بیانیه چیده‌ایم

چون اخم کرده و دلگیر می‌شد اسرائیل
جایش براش موشک خوشگل خریده‌ایم

زیبا و فسفری ست، پر از رنگ‌های شاد
الحق که در امور خفن، غرق ایده ایم

در بحث اوکراین طرف چونکه روسیه‌ست
با سر میان معرکه یکهو پریده‌ایم

خب قصه فرق می‌کند اینها بشرترند!
در بین رهروان عدالت پدیده‌ایم

جانم به صهیونیست! چه با ناز می‌کُشد!
نازش چنان کشیده که از دم خمیده‌ایم

انگشت شصت پای چپش گوشه کرده‌است
بهر تسلی دل او چک کشیده‌ایم

طوفان شده است؟! وای قرار این چنین نبود!
مثل فلان میان گل و شل تپیده‌ایم!

ثبت ديدگاه
عنوان