دستش را کندند ،دست دیگری به دست دیگرش پیوند زدند!

بیمار با یک دست بریده ، هراسان خود را به پذیرش بیمارستان میرساند :
– وای ، دارم میمیرم خانوم ، دکتر کجاست ؟
– اقا چرا صداتو بلند میکنی ؟ اینجا بیمارستانه ! با کدوم دکتر کار داری ؟
– با دکتری که بتونه به دادم برسه ، مگه نمیبینی دستم قطع شده !
– خب شما جراحتت خیلی بده ، باید چند تا متخصص بیان بالا سرت تا نمیری !
– الان چیکار کنم !
– اول یه نفس عمیق بکشید ، این دو تا دستمال کاغذی رو هم بگیرید بذارید رو زخم فشار بدید !
– خانوم ، مگه نمیبینی دستم از آرنج به پایین کنده شده ، الان اون چیزی که شما بهش میگی زخم ، در واقع بازوی منه ، با دوتا دستمال کاغذی که خونش بند نمیاد !
– درست میگید ، پس چهارتا دستمال کاغذی بردارید
– یعنی چی ، چرا پانسمان نمی کنید خب !
– از شما زیاد خون رفته ، ممکنه تا چند لحظه ی دیگه بمیرید ، همراهم که ندارید ، بیمارستانم مفت کسی رو درمان نمیکنه!
– الان پرداخت میکنم ، چقدر میشه ؟ فقط زود تر بگو بیان یه کاری بکنن !
– اگه بمیرید یه قیمت داره ، اگه نمیرید یه قیمت دیگه داره ، ما هم که نمی دونیم درمانتون چقدر زمان و هزینه میبره !
– خانوم ، علی الحساب  این سویچ ماشینم ، اینم کلید خونم ، فقط بگو زود تر بیان یه کاری بکنن ، دیگه داره سرم گیج میره !
– اینجا رو امضا کنید که ما بتونیم در صورت لزوم ماشین و منزلتون رو بفروشیم …… تشکر …. برید روی اون تخت دراز بکشید تا پرستار بیاد .

پرستار بالای سر بیمار میرسد :
–  چته ؟
–  دستم کنده شده !
–  چه غلطی میکردی که این بلا سرت اومد ؟
–  دستم از مایشن بیرون بود ، گیر کرد به گوشه ی نیسان ، کنده شد !
–  یه آرام بخش بهت میزنم ، زخمتم پانسمان میکنم تا دکتر بیاد !
پس از ساعاتی بیمار به اتاق عمل برده میشود ، در خطایی جزئی ، دستی را به دست سالم بیمار پیوند میزنتد …..
بیمار پس از بهوش آمدن ، به دلیل تزریق داروی اشتباهی پس از عمل ، دچار مرگ مغزی میشود !
از آنجایی که خرج و مخارج بیمارستان بالاتر از قیمت خونه و ماشین بیمار بود ، اجزای بدن بیمار برای تسویه حساب بیمارستان پیوند داده زده میشوند …. پس از آن ، عده ای دلسوز ، برای حمایت از این بیمار ، کمپین #من_همان_دست_کنده_شده_ام را راه می اندازند ! مسئولین نیز به این کمپین می پیوندند و ذکر خیری از دولت قبل می کنند !

ثبت ديدگاه
عنوان