گزارشی از بی‌بی‌سی درباره برگزاری روز قدس در جهان
دسته‌دار یا با سرکش؟

راه راه: کرونا با روز قدس چه خواهد کرد؟ فرزین اخوان گزارش می‌دهد.
– روز قدس، جمعه آخر ماه‌های رمضان هر ساله روزی است که مسلمانان در سراسر جهان جمع شده و بر اسرائیل ناله و نفرین می‌فرستند. دیگر برای همه واضح شده که همه بلاهایی که در طول سال بر سر مسلمانان می‌آید بر گردن راهپیمایی روز قدس آن‌هاست. چراکه پارسال بیشترین آمار شرکت در راهپیمایی توسط مسلمانان ثبت شد و می‌بینیم که امسال دنیا گرفتار چه ویروس عظیمی شده است.
اما امسال باوجود پاندمی کرونا، سرنوشت روز جهانی قدس چه خواهد شد؟ پیش‌بینی‌های سی‌بی‌بی نشان می‌دهد مسلمانان همچنان دست‌بردار نیستند.
در اکثر نقاط مسلمان‌نشین حتی نمی‌دانند کرونا را با ک سرکش دار می‌نویسند یا با ک دسته‌دار؛ بنابراین برگزاری راهپیمایی دور از انتظار نیست.
در ایران اما قرار شده برنامه راهپیمایی در شهرهای موسوم به سفید با حفظ پروتکل‌های بهداشتی اجرا شود. سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع بیشتر ویروس در ایران به این خاطر هشدار داده است.
در تهران نیز که از وضعیت بدتر نسبت به دیگر شهرهای ایران برخوردار است قرار است تجمع خودرویی برگزار شود. جالب آن است که سپاه پاسداران مسئولیت این کار را برعهده گرفته است و ممکن است قصد آزمایش موشک جدید داشته باشد.

ثبت ديدگاه