دیگه داره باورمون میشه!!

لاریجانی این روزا یه جوری داره علیه برجام و طرف آمریکایی برجام حرف میزنه که کم کم داره باورم میشه اونکه توی ۲۰ دقیقه تصویبش کرد علی اصغر زارعی بود و اونکه بعد از تصویبش گریه کرد لاریجانی بود!

ثبت ديدگاه
عنوان