راه راه ۱۱۹

راه راه: صد و نوزدهمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۱۸ ازدیبهشت ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ یه پاستور رو بذارید برای مردم بمونه!
⭕ ما با شرافت ها
⭕ دلپیچه

⭕شعر لاکردارشان
⭕ سک سک بر دیوار برجام
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه